Saltar al contenido

Projectes i DO

Projectes de Rehabilitació de d’edificis

Elaborem projectes de rehabilitació de façanes, cobertes, patis, instal·lacions, etc, per edificis d’habitatges plurifamiliars i unifamiliars.

Desenvolupem els nostres projectes, utilitzant materials i tecnologies innovadores i donant compliment a la normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui d’aplicació.

Projectes de reforma d’habitatges

Realitzem projectes i tràmits necessaris de reforma d’habitatges, segons les idees o necessitats dels nostres clients i supervisem els diferents professionals que treballen en el projecte.

Direcció d’obres

Ens encarreguem de la direcció de les obres, coordinació de seguretat i salut, assumeix de mitjans auxiliars, etc