Saltar al contenido

Cèdula d’habitabilitat

Què és la cèdula d’habitabilitat ?

La cèdula d’habitabilitat és el document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes habitabilitat que preveu la normativa vigent. Es un document vinculat a l’habitatge i independent de la propietat. 

La cèdula habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda o lloguer. També serveix per a donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat i gas.

La cèdula la pot tramitar el propietari, administrador o representant autoritzat.

Caducitat de la cèdula

La durada de la vigència de la cèdula de segona ocupació és de 15 anys.

Una vegada transcorregut el temps de vigència de cada document, caldrà renovar la cèdula habitabilitat seguint els passos des de l’inici.

Preu del tràmit de la cèdula d’habitabilitat

El preu del tràmit i gestió de la cèdula al Barcelonès per a un habitatge de fins a 100 m2, és de 90 € + IVA. Resta de poblacions a consultar.

Aquest preu inclou la visita d’un tècnic a la vivenda, l’emissió del Certificat d’habitabilitat, Sol·licitud de Cèdula de Habitabilitat al departament d’habitatge de la Generalitat i pagament de les taxes.

El pagament es pot realitzar a la mateixa visita o mitjançant Transferència bancària a la recepció dels documents de la tramitació.

Es pot demanar la còpia d’una cèdula d’habitabilitat vigent, el preu del tràmit i gestió es de 25 € + IVA.

Pots demanar el pack de cèdula d’habitabilitat + certificat energètic per a un habitatge de fins a 100 m2 per 180 € + IVA.

Documentació necessària

La documentació necessària en cas d’Habitatges que ja han tingut una cèdula d’habitabilitat prèvia o una qualificació d’habitatge protegit, són les dades del propietari del habitatge ( DNI o NIE , nom i cognoms, adreça actual, telèfon i email) i dades de facturació en cas de nos ser el mateix. Caldrà aportar un rebut del IBI, per tal de verificar la referència de cadastre.

La documentació necessària en cas d’Habitatges construïts abans de l’11 d’agost de 1984 sense cèdula anterior, són les dades del propietari del habitatge ( DNI o NIE , nom i cognoms, adreça actual, telèfon i email) i dades de facturació en cas de nos ser el mateix. També serà necessària la fotocòpia de l’escriptura. Caldrà aportar un rebut del IBI, per tal de verificar la referència de cadastre.

Terminis d’obtenció de la cèdula

El termini del tràmit de la cèdula és de 24/48 hores.

El termini màxim per notificar l’atorgament o denegació de la cèdula d’habitabilitat és de 30 dies hàbils des de la data de recepció en el registre de la sol·licitud amb la documentació completa.

Al tramitar la cèdula es genera un número d’expedient. Aquest número el podrà utilitzar en el contracte de lloguer i per donar d’alta subministres.

Pot consultar l’apartat de preguntes freqüents, relacionades amb la cèdula d’habitabilitat, al departament d’habitatge de la Generalitat al següent link: preguntes freqüents

Exoneració

Quan l’habitatge usat o preexistent hagi d’ésser objecte de rehabilitació o d’enderrocament. En el supòsit de rehabilitació, l’exoneració comporta l’obligació de presentar al fedatari públic autoritzant un informe emès per un tècnic competent en què s’acrediti que l’habitatge pot obtenir la cèdula d’habitabilitat un cop executades les obres de rehabilitació necessàries per a complir la normativa tècnica d’habitabilitat

cèdula d'habitabilitat - cèdules.cat