Saltar al contenido

Certificat energètic

Què és el certificat energètic ?

El certificat energètic és el procés pel qual s’atorga una qualificació d’eficiència energètica a un edifici en forma de certificat i etiqueta eficiència energètica.

El certificat d’eficiència energètica és un document que verifica la conformitat de qualificació d’eficiència energètica obtinguda i que condueix a l’expedició de l’etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.

L’etiqueta d’eficiència energètica és el distintiu que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència energètica obtinguda per l’edifici o parts de l’edifici.

La qualificació d’eficiència energètica és el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. Classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, en què la lletra A correspon a l’edifici més eficient i la lletra G a l’edifici menys eficient. Es compara el consum d’energia i les emissions de CO2 de l’edifici amb un de referència de tipologia i localització similar.

El Certificat Energètic és necessari per a transmetre un immoble en venda o lloguer, segons el Real Decret 235/2013 del 5 d’abril de 2013.

El Certificat d’eficiència energètica el pot tramitar el propietari, administrador o representant autoritzat.

Caducitat

El certificat d’eficiència energètica tindrà una validesa màxima de 10 anys, excepte quan la qualificació energètica sigui una G, aleshores la validesa màxima serà de 5 anys.

No és necessari un nou certificat abans de concloure aquest període. La propietat podrà procedir voluntàriament a la seva actualització quan consideri que existeixen variacions en aspectes de l’edifici que puguin modificar aquest certificat.

Preu del tràmit del certificat energètic

El preu del tràmit i gestió del certificat energètic al Barcelonès per a un habitatge de fins a 100 m2, és de 110 € + IVA. L’excés de superfície a partir de 100 m2 tindrà un increment de 0,5 €/m2. Resta de poblacions a consultar.

El preu del tràmit i gestió del certificat energètic al Barcelonès per a un habitatge unifamiliar de fins a 100 m2, és de 130 € + IVA. L’excés de superfície a partir de 100 m2 tindrà un increment de 0,5 €/m2. Resta de poblacions a consultar.

El preu del tràmit i gestió del certificat energètic al Barcelonès per a un local comercial de fins a 100 m2, és de 130 € + IVA. L’excés de superfície a partir de 100 m2 tindrà un increment de 0,5 €/m2. Resta de poblacions a consultar.

Aquest preu inclou la visita d’un tècnic, sol·licitud del certificat d’eficiència energètica d’edificis i pagament de les taxes.

El pagament es pot realitzar a la mateixa visita o mitjançant Transferència bancària a la recepció dels documents de la tramitació.

Pots demanar el pack de certificat energètic + cèdula d’habitabilitat per a un habitatge de fins a 100 m2 per 180 € + IVA.

Documentació necessària

La documentació necessària són les dades del propietari del habitatge ( DNI o NIE , nom i cognoms, adreça actual, telèfon i email) i dades de facturació en cas de nos ser el mateix. Caldrà aportar un rebut del IBI, per tal de verificar la referència de cadastre.

En el cas que el propietari sigui una empresa, caldrà també les dades del representant.

Terminis d’obtenció del certificat energètic

El termini del tràmit de sol·licitud del certificat energètic és de 24/48 hores.

El termini d’atorgament de l’etiqueta energètica es de 24/ 48 hores, des de la presentació de la sol·licitud.

Pot consultar l’apartat de preguntes freqüents, relacionades amb el certificat d’eficiència energètica, a l’Institut Català d’Energia – ICAEN, al següent link: preguntes freqüents

certificat energètic - cèdules.cat